AJÁNLOTT IRODALOM

 

Irodalomjegyzék


Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza, Gondolat Kiadó, Bp. 1989.
Balassa-Ortutay: Magyar néprajz, Corvina, Bp. 1979.
Baloghné Horváth Terézia: Magyar népi ékszerek, Corvina Kiadó, Bp. 1983.
D. Varga László: Ung-vidéki szarufaragványok
Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete, Akadémiai Kiadó Bp. 1981.
Domanovszky György: A két Kapoli, Corvina Kiadó, Bp. 1983.
Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához, Múzeumi Kurír 12. szám II. kötet 2. szám 1973.
Magyar néprajzi lexikon, Akadémiai Kiadó, Bp. 1981.
Magyarság néprajza, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda Bp. é.n. II. kötet
Malonyai Dezső: A magyar nép művészete, Franklin Társulat Bp. 1911.
Manga János: Magyar pásztorfaragások, Corvina Kiadó, Bp. 1976.

Amit a szaru megmunkálásáról tudni kell Módszertani füzetek, Szerk.: Németh György, 2003.